BlazBlue Wiki Kagami Hajou/Quotes

Kagami Hajou/Quotes

From BlazBlue Wiki

BlazBlue Alternative: Dark War

edit
Situation Quote Audio
138
138 Play
139
139 Play
603
603 Play Play
604
604 Play
605
605 Play
606
606 Play
607
607 Play
608
608 Play Play
back to top